Rene Magritte, umjetnik-slikar koji čita, traži, razmišlja ...
Nacrtan je okvir i slika je postala reljefna, izdvojena, posebna u odnosu na okolinu. Iluzija pogleda.
Zar nije tako i sa našim mislima, kažem si gledajući je. Šta sve nismo uokviravali pa još i patili kada iz nekog razloga nije išlo a zaboravljali da je moguće samo pomjeriti štafelaj i dobiće se opet posebna, nova slika...

(foto ovih dana , Centar Pompidou Pariz)

RENE MAGRITTE
Retour à l'accueil