Ovih dana u šetnji sa sinovima. Meni , kao svaki puta kada ih gledam, pogled na moju djecu donosi sreću, nekako kao ova plamena boja kojom jesem gori tako ih moje srce veže. Sve se u trenutku zaboravi i samo postoji taj osjećaj ispunjenja što su ispred mene i što mogu da ih gledam.

 

2.novembar 2016

 

Retour à l'accueil