2.juni 2017- Ars Aevi, M. Pistoletto

I dok Pistoletto, prekrasan stariji gospodin, govori sa sve više strasti a prevodilac jedva stiže za njim pretočiti fraze u bosanski, sa tugom se sjećam nas u Jugoslaviji i naših krugova "trećeg raja" (prvi je prije Jabuke, drugi zamjenski-nebeski, a ovaj bi trebalo da je na zemlji)! Jer mi u Jugi i jesmo raj pravili! Zar nismo baš u taj raj vjerovali i sve činili da ga bude, bili zagledani u budućnost u kojoj će svi imati prema potrebi i moći raditi ono što vole i što je dio njih samih. Nije li to demokratska praksa o kojoj Pistoletto govori?

Ne znam zna li, jer u nastavku izlaganja komunizam svrstava uz kapitalizam u ideologije koju treba odbaciti, religije će tek na kraju kratko pomenuti. Može biti da mu je neko skrenuo pažnju da danas na platou u Sarajevu zasigurno makar trećina mladih koji prave "treći raj" posti da bi zaradili ovaj drugi, zamjenski na onom svijetu!

Izlaganje slušam puna poštivanja jer umjetnik bi trebalo da je i duša i savjest svijeta, a takvi su tako rijetki. Pokušavam složiti u red ono što nam propovijeda: 
"Iza političara je prazan prostor", tvrdi. 
"Krugovi su veza ljudi u kreaciji u stvaranju, nikako u destrukciji, tri kruga spojena nisu moji, uzmite ih i osmislite", poziva nas.

"Zar nije istina, posmatrajući razvoj civilizacije, da je samo destrukcija vječna", primijetim za sebe. "ali glas treba dignuti", dodajem i nastavljam slušati iako u sali postaje prohladno i neki odlaze.

Dok izlaže svoju ideju o dobru za čovjeka Pistoletto krugove veže u odbrani prirode od industrijalizacije, nekada o odnosu ljudi, čak se izdiže u svemir iz koga posmatra Planetu kao ograđeni raj kojeg uništavamo. Nisu uvijek sve izjave složene u dobar red ili ne stiže u dva sata iznijeti sve od svoga gledanja na svijet da biva previše i počinjem se po malo dosađivati. Ali tada se desi TO što treba čuti , pojačanim glasom koji u sebi nosi energiju, izgovara stav koja je izvor inspiracije i pokretač svega: projekta i otpora destrukciji:

"Ja neću da budem predator!", isključiv je! U sali nekadašnjeg diska "Kaktus" zaori se gromoglasan pljesak!

I dok mladi stigli iz, rekli su , i drugih gradova države, nakon toga na platou Skenderije koja je nekada i građena da bude njihov dom, prave krugove uz Lenonov "Imagine" i Edin "Sikiriki" posmatram ih i kažem si: "Dobro je! Ovo je sada igra, rečeno je ono najvažnije; individualno, voljno odbijanje biti učesnik u destrukciji, Pljeskali su zdušno, tako i kod njih, mora da isto kao u mojoj duši ta izjava odjekuje
"Mi nećemo da budemo predatori"!

NB, danas u Sa, uz zahvalnost Ars Aevi ekipi za ovaj izuzetan dan.

TREĆI RAJ U SARAJEVU
TREĆI RAJ U SARAJEVU TREĆI RAJ U SARAJEVU
TREĆI RAJ U SARAJEVU TREĆI RAJ U SARAJEVU
Retour à l'accueil