KAKO SOTONA STVORI ČOVJEKA

 

«I tada odluči Satana da satvori človjeka, da ima neko da mu služi. I uze blato sa zemlje i od njega sazda človjeka, po obrazu svojemu. I potom naredi anđelu drugom da uđe u tijelo od blata, a onda uze od njega čest i od nje stvori drugo tijelo u liku žene. Pa naredi anđelu od prvog neba uđe u njega. Anđeli mnogo plakahu, kada spoznaše da imaju smrtno tijelo i da se jedan od drugog razlikuju u liku svome. Najposlije učini da izvrše puteno ljubodejanije u svom glinenom tijelu, a da oni i ne spoznaju da vrše grijeh. K’ tomu, podstrekač na taj prestup, udesio je sve to sam, kako bi ih prevario. I zasadi im raj (to jest, jedan rodni vrt, u kome je bilo dvadeset sadnica oraha, jabuka, krušaka, dunja i ostalog voća. I onda okruži rajski vrt ognjem i posla tamo i Adama i Evu…)»

Mak Dizdar , Stari bosanki tekstovi, Svjetlost , 1971., str 40-41

Iz Bečke tajne knjige nastale  sredinom XII vijeka, po zapisima na margini se zna da je prevod starobosanskog rukopisa.

 

Ovaj apokrif  je jedan  od rijetkih primjera na osnovu kojih se može rekonstruirati učenje srednjovjekovnih heretika, koji su imali jedno od najjačih uporišta u Bosni.

VJEROVANJE BOSANSKIH  KRSTIJANINA  12. VIJEK
Retour à l'accueil