Između aforizma i duhovite dosjetke je cijeli raspon dubinometra. Aforizam je riba gnjurac koja traži na dnu izvora,, duhovite dosjetke su vodeni konjici što plivaju po površini vode. Za jedne i publika mora u dubinu, druge može da promatra i sa obale.

Doduše u turbo kulturi sve je populizam pa se dubinometar skratio na nekoliko centimetara a ribe gnjurci hvataju zrak po površini!


Ab ovo

O AFORIZMU
Retour à l'accueil