Ulazim u Vijećnicu,
ljeto 2017,
"tempo secondo".
.
Iza vrata na slikarskim nogarama Berber,
na  ekranu desno njegovi konji,
proljeće je,
tri mlada momka pod crvenim turbanima jašu u daljine,
sve cvjeta...

U drugom vremenu mladost je prošla,
posljednji od njih se vraća u grad:pun zidova,
iz tame izlaze lica,
snijeg pada na nišane.

Tišina,
pa opet konji razigrani,
«tempo secondo»
- i Berber i ja i Vijećnica:
Gericault-ov «Splav meduza»,
Omaž Velaskezu,
Alegorija Srebrenice,
Alegorija Bosne,
Dubrovačka gospa,
Berberova Ada ...
Sarajevo nekada

Vraćamo se,
iako znamo da,
ako se jednom ode,
vratiti se ne može,
nikada.


Ali se sanja:
Put u Skender Vakuf,
Povratak u Sarajevo,
Povratak u Bosnu,
Pružena umorna ruka,
stopa..

Krvav komad srca
na kamenim stepenicama,
bez glasova,
bez vitrina punih knjiga,
u hodnicima bez mirisa.

«Vratite nam knjige»
moli praznina.

Tražim Slovo.

Tempo secondo.

Tempo terco

Tempo rata i mira

Završni Tempo

Ni sramote,

ni stida.

_________________

SARAJEVSKA VIJEĆNICA
Retour à l'accueil